Okul Öncesi 5 Yaş ve üzeri Eğitim Seti (Kutulu)

138.00 

KUTUDA NELER VAR?

EĞİTİM SETİ (8 KİTAP): MEB Okul Öncesi Eğitim Programının kazanımlarını birebir karşılayan ve bütün gelişim alanlarını destekleyen etkinliklerle çocuklarımızı ilköğretime hazırlamaktadır. Her biri 40 sayfadan oluşan kitaplar, orijinal resimler ve görsel tasarımla sunulmuş, çocukların zevkle kullanacağı çıkartmalarla da desteklenmiştir.

YARDIMCI KİTAPLAR (4 KİTAP): Her biri 48 sayfadan oluşan yardımcı kitaplar seti ile çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek amaçlanmıştır. Set, Dikkat ve Zeka Becerileri, Yazmaya Hazırlık, Matematik ve Kavramlar kitaplarından oluşmaktadır.

BOYAMA KİTAPLARI (3 KİTAP): Okul öncesi çocukların sanat yeteneklerini geliştirirken eğlenerek öğrenecekleri Bir Günüm, Değerlerim ve Görgü Kurallarım kitaplarında çocuklarımızın temel davranışları, olumlu değerleri ve görgü kurallarını kazanmaları amaçlanmıştır.

Dikkat ve Zekâ Becerileri:
Bu kitaptaki çalışmalarla öğrencilerimiz dikkat seviyelerini arttıracaklardır. Ayrıca kitapta kolaydan zora doğru sıralanmış problem çözme, sınıflandırma, eşleştirme gibi çalışmalarla düşünce becerilerini de geliştireceklerdir. Bunun için çalışmalar sırayla yapılmalıdır.

Yazmaya Hazırlık:
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, kalem tutma alışkanlığı kazanma, yönergeleri dinleme ve anlayabilme, el-göz koordinasyonu kurma, mekân-yön tayin etme, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme, dikkat süresini arttırma gibi yönlerden çocuklarımızı geliştirmektedir.
Çocuklarımız, yazının soldan sağa yazılması gerektiğini, satır bitince bir alt satıra geçilmesi gerektiğini, sayfa akışının soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olduğunu yazmaya hazırlık çalışmalarıyla öğrenmektedirler.
Çocuklarımızın bu yönlerini geliştirmek amacıyla hazırladığımız kitabımızdaki etkinlikler, kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Bunun için etkinlikler sırayla yapılmalıdır.
    Matematik:
Okul öncesinde matematik eğitimi, aslında çocuğun günlük yaşamının bir parçasıdır. Çocuklar deneyimleri yoluyla birçok matematiksel beceri ile tanışırlar.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri ortamlar hazırlamak gerekir. Bu da en çok matematik etkinlikleri ile mümkündür.
Gelişimsel düzeyine uygun olarak, günlük hayatlarının içerisinde karşılaştıkları matematiksel kavramları anlama ve öğrendiklerini kullanma yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırladığımız kitabımızdaki etkinliklerimiz, çocuklarımıza keşfederek ve aktif bir şekilde öğrenme imkânı sunmaktadır. Bunun yanı sıra tüm vücudunu kullanarak, birbirleriyle etkileşim içerisinde, işbirliği yaparak, her ortamda öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenmiştir.
Kitabımızdaki etkinlikler, MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaçlar ve kazanımlar dikte alınarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kitabımızda şu konulara yer verilmiştir: Rakamlar, Nesneleri Ölçme, Nesneleri Sayma, Geometrik Şekiller, Örüntü, Parça-Bütün İlişkisi, Toplama, Çıkarma, Nesne Grafiği.
Kavramlar:
Söylendiğinde ve gösterildiğinde herkes için aynı şeyi ifade eden, aynı şeyi hatırlatan, bir nesne ya da durumun kendisi olmasını sağlayan özelliklerin tümüne kavram denir.
Kavramlar, okul öncesi dönemde çocukların nesne ve olayları anlama ve yorumlama becerisini geliştirir. Ayrıca, dil gelişimi yönünden ve yön, şekil, sayı gibi matematiğin temel becerilerini edinmeleri açısından da son derece önemlidir.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Okul Öncesi 5 Yaş ve üzeri Eğitim Seti (Kutulu)” için yorum yapan ilk kişi siz olun