DOYSET Daha Okuyalım Yazalım

92.10 

GENEL UYGULAMA TALİMATLARI

1- 5 yaş ve daha büyük çocuklar için çalışılabilir.
2- Milli eğitim müfredatına uygundur.
3- Her bir sayfanın üzerinde uygulama talimatı vardır.
4- Öğretmenlerin rahatlıkla çocukları adapte edebileceği bir sistemdir.
5- Her seviyedeki aile için talimatlar kolaylıkla anlaşılabilir.
6- Öğrenme aşamasında pekiştireçler ve öğrenmede farklı duyuların kullanılması amaçlanmıştır.
7- Ahşap materyaller ve çalışma kartları öğrenciler için okuma yazmayı keyifli hale getirecektir.
8- Önce sıra ile harfler tanıtılmakta, farklı duyular ile pekiştirilmekte ardından okuma ve yazma geliştirilmektedir.
9- El yazısı ile okuma pekiştikten sonra normal matbaa harfleri ile okumaya geçilmektedir.
10- İlköğretim birinci kademede, birinci sınıfların matematik becerisini artıran bir kitap ile matematik çalışmaları desteklenmiştir.